Ouroboros

SKU: GSA228

Ouroboros fretwork scroll saw pattern. 9" x 9".