POW-MIA Eagle

SKU: TBP3091

POW-MIA Eagle fretwork scroll saw pattern. 9 1/4" x 15 3/8".